Wwft-verplichtingen voor de advocaat en ondersteuners

Datum: 7 december 2023
Docent(e): mr. J. (Jurjan) Geertsma

Wwft-verplichtingen voor de advocaat en ondersteuners

Datum: 7 december 2023
Aanvang: 14:00 uur
Einde: 17:15 uur
Kosten: € 175,-
Locatie: de Groote Sociëteit Zwolle (zie ook locaties}

Inhoud cursus

De Wet ter voorkoming van witwassen van financieren van terrorisme (Wwft) speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de financiële integriteit van het Nederlandse financiële stelsel. Op basis van artikel 35 Wwft dienen advocatenkantoren te zorgen voor permanente educatie van hun medewerkers. Tijdens de cursus zullen de onderwerpen uit de Wwft worden behandeld die relevant zijn voor een praktische toepassing van de wet door advocaten en notarissen. Aan de hand van casusposities wordt aandacht besteed aan dilemma’s die zich in de praktijk kunnen voordoen.

Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de verplichtingen
en de toekomstige ontwikkelingen, de trends in handhaving, en worden u handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in de praktijk. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende ruimte voor vragen en discussie.

De doelgroep van deze cursus zijn advocaten (die conform de voorschriften van de Orde van Advocaten eens in de 2 jaar een cursus moeten volgen op het gebied van de Wwft) maar ook hun ondersteuners die bij de Wwft-werkzaamheden betrokken zijn (en die de Wwft-context moeten kunnen herkennen). Het niveau van de cursus is post-academisch onderwijs.

Over de docent(en)

mr. J. (Jurjan) Geertsma
Mr. J. (Jurjan) Geertsma heeft een expliciete focus op het tucht- en sanctierecht en de reputatievraagstukken die daarmee verband houden. Hij verleent bijstand aan bedrijven uit diverse sectoren (onder meer chemie, food en vastgoed), aan financiële instellingen (zoals trustkantoren) en aan vrije beroepsbeoefenaren (uit bijvoorbeeld de zorg, het notariaat of de accountancy) die op enigerlei wijze te maken krijgen met strafrechtelijke verdenkingen, bestuursrechtelijke handhaving of toezicht- en tuchtkwesties. Jurjan is betrokken bij de Corporate Responsibility & Anti Corruption commission van de International Chamber of Commerce (ICC) en de Asset Tracing & Recovery werkgroep van het Institute For Financial Crime (IFFC). Hij geeft cursussen aan instellingen, vrije beroepsbeoefenaren op het gebied van anti-corruptie en anti-witwas (WWFT) en internationale sanctie regelgeving en compliance, integriteit en geheimhoudingsplichten en verschoningsrechten en verzorgt trainingen voor verhoren en doorzoekingen.

Aantal punten

3 PO-punten en 3 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Financieel recht, Strafrecht, Tuchtrecht.

Meld u aan voor een van onze cursussen.

De cursussen worden gegeven in een prachtige historische Zwolse locatie: De Groote Sociëteit.