Wanprestatie

Datum: October 27, 2020
Docent(en): prof. mr. dr. E. (Edwin) van Wechem
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: October 27, 2020
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 199,- ex BTW

Waar

de Groote Sociëteit Zwolle

Over de cursus

 

De cursus ‘Wanprestatie’ behandelt de criteria die gelden voor presteren en wanpresteren. Wanneer is er sprake van wanprestatie en wanneer niet? Wanneer dienen welke gerichte stappen te worden ondernomen ter veiligstelling van (rechts)vorderingen? Deze vragen laten zich gemakkelijker stellen dan beantwoorden! De Hoge Raad heeft de afgelopen jaren weer de nodige aanscherpingen in zijn arresten aangebracht. Tijdens de cursus komen de diverse facetten van het thema ‘toerekenbare tekortkoming’ aan de orde en wordt ingegaan op de valkuilen die zich hierbij in de praktijk manifesteren. Ook wordt ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van opschortingsrechten en verrekening. De docent maakt gebruik van kolderieke casusposities waarin het varkentje ‘knorretje’ een centrale rol speelt. Dat dit indruk maakt, blijkt wel uit een vraag van een cursist die 17 jaar geleden deze cursus heeft gevolgd en recent bij de docent informeerde naar het wel en wee van ‘knorretje’. Didactisch gezien dus een casus die blijft hangen. De Hoge Raad heeft nieuwe arresten gewezen over verzuim en ingebrekestelling en over de omzettingsverklaring: altijd weerbarstige materie.

Na afloop van de cursus weet de cursist welke stappen hij in geval van wanprestatie moet zetten om rechten en rechtsvorderingen veilig te stellen en kan de cursist deze stappen in de praktijk uitvoeren.

Aantal punten

Door het volgen van deze cursus behaalt u 4 PO-punten NOvA (juridisch), 4 KBvG-punten en 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk Procesrecht, (alsmede andere rechtsgebieden voor diegenen met een procespraktijk).

PO
KBVG
NEVOA

Over de docent(en)

prof. mr. dr. E. (Edwin) van Wechem was als adviseur contractenrecht (en internationaal contractenrecht) eerst verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en later aan Advocatenkantoor Baker & McKenzie te Amsterdam. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Edwin fungeert veelal als counselor’s counsel en adviseert vooral andere advocaten en juristen over complexe contractuele vraagstukken. Hij werkt met diverse grote advocatenkantoren. Hij promoveerde in 2007 op de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Edwin is een zeer ervaren docent in het contracten- en vermogensrecht voor Grotius, Kluwer en vele andere instanties. Tevens is hij redacteur van de tijdschriften Contractenrecht, Vermogensrechtelijke Analyses en Rechtspraak Contractenrecht. Auteur van vele artikelen en boeken over onder meer algemene voorwaarden, koop, en bijzondere overeenkomsten. Tevens auteur van het pre-advies over de EU-verordening Rome I.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster