Vorderingen Schuldeiser bij Wanprestatie

Datum: March 31, 2022
Docent(en): mr. J.J. (Jaap) Dammingh
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: March 31, 2022
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 225,- ex BTW

Waar

de Groote Societeit Zwolle

Over de cursus

 

Wilt u zich verder verdiepen in de vorderingen die een contractspartij (als schuldeiser) kan instellen tegen haar wederpartij (als schuldenaar) wanneer die wederpartij een uit het tussen partijen gesloten contract voortvloeiende verplichting niet (behoorlijk) is nagekomen? Volg dan deze praktijkgerichte cursus ‘Vorderingen schuldeiser bij wanprestatie’.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– het begrip ‘tekortkoming’;
– de vordering tot schadevergoeding op grond van wanprestatie (art. 6:74 BW);
– de wettelijke verzuimregeling (art. 6:82 en 6:83 BW);
– de ontbinding van de overeenkomst (art. 6:265 BW);
– de vernietiging van het contract.

Na het volgen van deze cursus kunt u uw cliënt nog beter onderbouwd adviseren met betrekking tot de vorderingen die een schuldeiser bij een tekortkoming kan instellen.

Deze cursus is casuïstisch en interactief. Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

Aantal punten

4 PO-punten NOvA (juridisch), 4 KBvG-punten en 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA: Algemene Praktijk, Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Insolventierecht.

PO
KBVG
NEVOA

Over de docent(en)

mr. J.J. (Jaap) Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en doceert contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen. Jaap is in het verleden als advocaat werkzaam geweest. Thans is hij nog als adviseur verbonden aan een advocatenkantoor te Nijmegen. Ook is hij secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor zowel de Beroepsopleiding Advocatuur als de Law Firm School.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster