Strategisch einde van overeenkomsten: beëindigen, ontbinden, vernietigen of opzeggen?

Datum: 21 november 2024
Docent(e): mr. dr. R.J.Q. (René) Klomp

Strategisch einde van overeenkomsten: beëindigen, ontbinden, vernietigen of opzeggen?

Datum: 21 november 2024
Aanvang: 13:00 uur
Einde: 17:30 uur
Kosten: € 230,- ex BTW
Locatie: de Groote Societeit Zwolle (zie ook locaties}

Inhoud cursus

Stel uw cliënt heeft te maken met een teleurstellende prestatie van zijn wederpartij. Dan heeft de cliënt de keuze uit verschillende remedies. Als hij de overeenkomst wil beëindigen, kunt u kiezen tussen ontbinden, vernietigen of opzeggen. Maar ook beëindiging met wederzijds goedvinden is een optie. En met de corona-crisis is de mogelijkheid tot wijziging of ontbinding op grond van onvoorziene omstandigheden ook onderdeel van de mogelijkheden geworden. Met deze cursus kiest u voortaan de beste mogelijkheid voor uw cliënt.

Vragen en onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen zijn:

  • Hoe kan een overeenkomst worden beëindigd? En: hoe kan zij worden gewijzigd?
  • De ontbinding wegens een tekortkoming, onvoorziene omstandigheden of dwaling;
  • Hoe werk je een niet presterende contractant effectief de deur uit? Of verdient het voorkeur de contractuele verhouding in een gewijzigde vorm voort te zetten?
  • wel/ geen verzuim?
  • wel/ geen toerekenbaarheid?
  • Wat zijn de verschillen in rechtsgevolgen (wel/ geen terugwerkende kracht, wel/ geen aanpassingsbevoegdheid etc.)?

Deze en andere (praktische) vragen staan in deze cursus centraal. Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen, deurwaarders en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep. Het is tevens een praktische en interactieve cursus.

Over de docent(en)

mr. dr. R.J.Q. (René) Klomp
is docent Nationaal en Internationaal burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Bij het Gerechtshof Amsterdam is hij raadsheer-plaatsvervanger. Tevens is hij hoofddocent Burgerlijk Recht bij de Beroepsopleiding Advocatuur bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Voorheen werkte René als advocaat in een procesrecht-praktijk. Hij is redacteur van het Sdu-tijdschrift Overeenkomst in de rechtspraktijk (ORP). Ook treedt hij op als NAI-arbiter. Hij geeft vele cursussen over verbintenissenrecht en procesrecht bij verscheidene opleidingsinstellingen.

Aantal punten

4 PO-punten NOvA (juridisch), 4 KBvG-punten en 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht en Algemene Praktijk en andere rechtsgebieden waarin u te maken heeft met de beëindiging van overeenkomsten.

Meld u aan voor een van onze cursussen.

De cursussen worden gegeven in een prachtige historische Zwolse locatie: De Groote Sociëteit.