Schadevergoedingsrecht

Datum: November 5, 2020
Docent(en): mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel - van Zeeland
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: November 5, 2020
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 199,- ex BTW

Waar

de Groote Sociëteit Zwolle

Over de cursus

 

Het schadevergoedingsrecht wordt gekenmerkt door veel open normen. Deze zijn en worden nader ingevuld door de rechtspraak. Vanwege de veelal sterk casuïstische benadering kan het lastig zijn om overzicht te krijgen.
Deze cursus geeft een stevige basis in het privaatrechtelijke schadevergoedingsrecht. Naast bespreking van de klassieke leerstukken en de standaardarresten, biedt deze cursus inzicht in de laatste ontwikkelingen, kansen en valkuilen van het schadevergoedingsrecht. Aan de hand van wetgeving en recente jurisprudentie leert de cursist hoe het onderwerp schade effectief kan worden benaderd.

Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:
– titel 6 afdeling 10 (schadevergoeding);
– het begrip schade;
– vermogensschade;
– de uitgangspunten en strekking van het schadevergoedingsrecht;
– causaliteit (ook de meervoudige en de alternatieve causaliteit);
– verlies van een kans;
– de concrete en de abstracte schadeberekening;
– de wijze van begroting van schade;
– voordeelstoerekening;
– eigen schuld & matiging;
– vergoeding anders dan in geld;
– hoofdelijkheid;
– de doorwerking van een exoneratie.

Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

Aantal punten

Door het volgen van deze cursus behaalt u 4 PO-punten NOvA (juridisch) en 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): Verbintenissenrecht, Burgerlijk Procesrecht, (alsmede andere rechtsgebieden voor diegenen die regelmatig te maken hebben met schadevorderingen waaronder in ieder geval ook de rechtsgebieden Verzekeringsrecht en Letselschaderecht).

PO
NEVOA

Over de docent(en)

mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel - van Zeeland is ongeveer 23 jaar jurist en advocaat. Frank heeft de studies Rechtsgeleerdheid (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Technische Natuurkunde (TU Delft) tegelijk afgerond. Frank was eerder (vanaf 1999) docent privaatrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg University). In 2002 werd Frank secretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Als advocaat is Frank eerder werkzaam geweest op de Zuid-as (Simmons & Simmons), maar tegenwoordig voert hij zelfstandig kantoor. Frank schrijft voor Wolters Kluwer in de Groene Serie Vermogensrecht (art. 3:33-3:37 BW) en Verbintenissenrecht (art. 6:88-6:90 BW). Voorts publiceert Frank regelmatig in vaktijdschriften als Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), Contracteren en het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR). Daarnaast geeft hij diverse cursussen op juridisch gebied. Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): Verbintenissenrecht, Burgerlijk Procesrecht, (alsmede andere rechtsgebieden voor diegenen die regelmatig te maken hebben met schadevorderingen waaronder in ieder geval ook de rechtsgebieden Verzekeringsrecht en Letselschaderecht).

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster