Procederen in het Erfrecht

Datum: October 12, 2021
Docent(en): mr. M. (Mathieu) Schipper
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: October 12, 2021
Tijdstip: van 09:30 tot 17:15 uur
Kosten: € 325,- + € 15,- lunchkosten ex BTW

Waar

de Groote Societeit Zwolle

Over de cursus

 

In het erfrecht wordt steeds meer geprocedeerd. Echter, er zijn meerdere wegen die leiden naar Rome. De aanpak kan divers zijn. In deze eendaagse cursus worden diverse onderwerpen besproken die de verschillende wegen zichtbaar maken, alsmede enkele recente ontwikkelingen.

Aan bod komen onder meer:
– informatievergaring (incl. afdwingen informatie) en positiebepaling;
– executele, vereffening;
– verdeling, rekening en verantwoording;
– vernietiging schenking o.g.v. 7:176 BW en het verbeuren van een aandeel ex. art. 3:194 lid 2 en de processuele gevolgen daarvan.

Tijdens de cursus neemt de docent u mee langs de belangrijkste actualiteiten vanuit de jurisprudentie en wetgeving op het gebied van het procederen in het erfrecht.

Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

Aantal punten

6 PO-punten en 6 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): Erfrecht, Burgerlijk Procesrecht.

PO
NEVOA

Over de docent(en)

mr. M. (Mathieu) Schipper begon als advocaat in 1999 en heeft sinds 2007 zijn eigen kantoor. Hij heeft zich meer en meer toegelegd op het erfrecht. Daarin geeft hij vanaf 2006 ook regelmatig les aan onder meer advocaten en rechtsbijstand juristen. Hij maakte deel uit van het oprichtingsbestuur van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN), van welke vereniging hij ook lid is. Ook is hij lid van de examencommissie van die vereniging. Mathieu is gecertificeerd nalatenschapsmediator bij de Stichting nalatenschapsmediation. Hij heeft ook meegeschreven aan enkele boeken op het gebied van het erfrecht en enkele erfrechtelijke cursusboekjes bewerkt. Tevens is hij redactielid van de AdvoTip, een nieuwsbrief voor de advocatuur over het erfrecht.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster