Opstellen en beoordelen van contracten en contractsclausules

Datum: 18 april 2023
Docent(e): mr. dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem

Opstellen en beoordelen van contracten en contractsclausules

Datum: 18 april 2023
Aanvang: 13:00 uur
Einde: 17:30 uur
Kosten: € 225,- ex BTW
Locatie: de Groote Sociëteit Zwolle (zie ook locaties}

Inhoud cursus

Voor een goed begrip van het Contractenrecht is inzicht nodig in de theorie en vooral de praktijk. In de cursus ‘Contracten maken en beoordelen’ bespreekt docent Edwin van Wechem aan de hand van de theorie een aantal clausules en spitst daarna toe op de toepassing in de praktijk. Er bestaan maar weinig opleidingen voor het schrijven en het beoordelen van contracten. Het is klaarblijkelijk een onderwerp waarmee de Nederlandse jurist in de praktijk met ‘trial and error’ zijn pad moet vinden.

Docent Edwin van Wechem, die ruime ervaring in de (internationale) contractenrechtpraktijk heeft, deelt zijn tips en tricks met u. En natuurlijk bespreekt hij de relevante en recente arresten van de Hoge Raad. Hierbij wordt onder meer ingegaan op het thema ‘leren exonereren’, waarbij een aantal Hoge Raad arresten uit 2019 en 2020 wordt betrokken waarin door ons hoogste rechtscollege een scherp onderscheid tussen diverse rechtsvorderingen wordt aangebracht. Tot slot wordt uitgelegd hoe om te gaan met een arrest van de Hoge Raad van eind 2021 die handelde over de beoordeling van een standaard exoneratie clausule.

Deze cursus is casuïstisch en interactief. Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, deurwaarders, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

Over de docent(en)

mr. dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem
De heer mr. dr. T.H.M.(Edwin) van Wechem was als adviseur contractenrecht (en internationaal contractenrecht) eerst verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en later aan Advocatenkantoor Baker & McKenzie te Amsterdam. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Edwin fungeert veelal als counselor’s counsel en adviseert vooral andere advocaten en juristen over complexe contractuele vraagstukken. Hij werkt met diverse grote advocatenkantoren. Hij promoveerde in 2007 op de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Edwin is een zeer ervaren docent in het contracten- en vermogensrecht voor Grotius, Kluwer, Law@Work, de Law Firm School en vele andere instanties. Tevens is hij redacteur van de tijdschriften Contractenrecht, Vermogensrechtelijke Analyses en Rechtspraak Contractenrecht. Auteur van vele artikelen en boeken over onder meer algemene voorwaarden, koop, en bijzondere overeenkomsten. Tevens auteur van het pre-advies over de EU-verordening Rome I.

Aantal punten

4 PO-punten NOvA (juridisch), 4 KBvG-punten en 4 NEVOA-punten.
Rechtsgebieden NOvA: Algemene Praktijk, Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Insolventierecht.

Meld u aan voor een van onze cursussen.

De cursussen worden gegeven in een prachtige historische Zwolse locatie: De Groote Sociëteit.