Onzichtbaar nalatenschapsvermogen: ‘dat wat feitelijk niet wordt nagelaten en wat de erfrechtadvocaat niet behoort na te laten……’

Datum: November 3, 2022
Docent(en): mr. M.J.P. (Mathieu) Schipper
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: November 3, 2022
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 225,- ex BTW

Waar

de Groote Societeit Zwolle

Over de cursus

 

Rekening en verantwoording kan zich uiten op diverse manieren, maar de achtergrond is eigenlijk steeds om te controleren of transacties wel goed zijn verlopen en of er eigenlijk niet meer vermogen had moeten zijn, dan er blijkt te zijn.

Een belangrijke taak van de executeur-testamentair is om rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen; het is zijn taak om na te gaan of er onzichtbaar nalatenschapsvermogen is.

Tijdens deze cursus komen alle facetten van het afleggen van rekening en verantwoording aan de orde. Ook de mogelijke alternatieven en de combinatie met de verbeurdheid wordt besproken. Dit soort kwesties speelt erg vaak in het kader van financieel ouderen misbruik en de docent zal hier dan ook bij stil staan. In dit soort kwesties heeft de erfrechtadvocaat een belangrijke taak; tijdens deze cursus komen dan ook de acties aan bod die de erfrechtadvocaat zou kunnen dan wel zou moeten ondernemen.

Deze cursus is casuïstisch en interactief. Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

Aantal punten

4 PO-punten NOvA (juridisch) en 4 NEVOA-punten.
Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): Erfrecht.

PO
NEVOA

Over de docent(en)

mr. M.J.P. (Mathieu) Schipper begon als advocaat in 1999 en heeft sinds 2007 zijn eigen kantoor. Hij heeft zich meer en meer toegelegd op het erfrecht. Daarin geeft hij vanaf 2006 ook regelmatig les aan onder meer advocaten en rechtsbijstand juristen. Hij maakte deel uit van het oprichtingsbestuur van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN), van welke vereniging hij ook lid is. Ook is hij lid van de examencommissie van die vereniging. Mathieu is gecertificeerd nalatenschapsmediator bij de Stichting nalatenschapsmediation. Hij heeft ook meegeschreven aan enkele boeken op het gebied van het erfrecht en enkele erfrechtelijke cursusboekjes bewerkt. Tevens is hij redactielid van de AdvoTip, een nieuwsbrief voor de advocatuur over het erfrecht.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster