Ontbinding van Overeenkomsten (op locatie & livestream/online)

Datum: April 13, 2021
Docent(en): Prof.mr. H.B. (Bart) Krans
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: April 13, 2021
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 225,- ex BTW

Waar

de Groote Sociëteit Zwolle

Over de cursus

 

Er kunnen zich veel complicaties voordoen bij het ontbinden van overeenkomsten. In deze cursus wordt volop in gegaan op de ontbinding van een overeenkomst wegens een tekortkoming of een onvoorziene omstandigheid. Tijdens de cursus wordt een overzicht gegeven waar een advocaat rekening mee moet houden bij de advisering rondom de opzegging van een contract.

Een contract ontbinden op grond van een tekortkoming is bijvoorbeeld ingewikkelde materie, zowel vanwege de vereisten als ook vanwege de gevolgen ervan. Wanneer is een ingebrekestelling vereist? Hoe verhouden ongedaanmakingsverbintenissen zich tot een eventueel recht op schadevergoeding? Nog ingewikkelder wordt het wanneer er alternatieven zijn, zoals opzegging en ontbinding op grond van een onvoorziene omstandigheid. In deze cursus wordt stil gestaan dit soort vragen.

Tijdens de cursus neemt de docent u mee langs de belangrijkste actualiteiten vanuit de jurisprudentie en wetgeving op het gebied van de ontbinding van overeenkomsten.

Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

Aantal punten

4 PO-punten en 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht en Burgerlijk Procesrecht (alsmede andere rechtsgebieden waarin een advocaat regelmatig te maken heeft met de ontbinding van overeenkomsten).

Op locatie of online
In verband met de coronacrisis bieden wij onze cursisten gedurende het voorjaar van 2021 de keuze of zij hun cursus op onze cursuslocatie wensen te volgen of online. Het is ook mogelijk om op een later moment te switchen naar online of juist naar op locatie. U kunt bij uw aanmeldingen onder opmerkingen aangeven of u uw cursus online wenst te volgen (indien u dit niet invult wordt u voor de cursus op locatie aangemeld maar dit kan u dus nog wijzigen).

Voorafgaand aan de (online) cursus ontvangt u zowel het cursusmateriaal als ook de powerpoint-presentatie die de docent tijdens de cursus zal gebruiken.
Tijdens de online cursus zal de powerpoint-presentatie eveneens zichtbaar zijn. Ook wanneer u de cursus online volgt is het mogelijk om via een chat-functie vragen te stellen tijdens de cursus. De online-cursus is te volgen op een device naar keuze (bij voorkeur via tablet, laptop of pc). De cursus is niet achteraf terug te kijken (het is geen ‘on demand-cursus’ maar een live uitzending). Om het onderwijs op afstand/online te mogen geven en u tevens uw punten te mogen verstrekken na afloop van de cursus, moeten wij kunnen constateren dat u heeft deelgenomen. Om die reden zullen er vijf open vragen worden gesteld die u na afloop van de cursus per e-mail zal moeten beantwoorden.

PO
NEVOA

Over de docent(en)

Prof.mr. H.B. (Bart) Krans is sinds medio augustus 2016 als hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht verbonden aan Leiden Law School. Eerder was hij onder meer hoogleraar Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en advocaat te Den Haag. Hij is onder meer redacteur van Tekst&Commentaar Burgerlijk Wetboek en van de boekenserie Burgerlijk proces & praktijk. Daarnaast was hij redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk recht (NTBR) en van het Tijdschrift voor Civiele rechtspleging (TCR).

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster