Onrechtmatige daad in de (Ondernemings)praktijk

Datum: November 16, 2021
Docent(en): prof. mr. dr. E. (Edwin) van Wechem
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: November 16, 2021
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 225,- ex BTW

Waar

de Groote Sociëteit Zwolle

Over de cursus

 

Bij onrechtmatige daad in de (ondernemings-)praktijk wordt aandacht besteed aan de 5 vereisten voor een onrechtmatigde daad.

Daarbij worden de normen toegepast in de verdiepende leerstukken zoals:

* de zorgplichten bij (vrije) beroepsbeoefenaren;
* de bestuurdersaansprakelijkheid;
* werkgeversaansprakelijkheid;
* aandeelhoudersschade;
* kwalitatieve aansprakelijkheden

Tijdens de cursus wordt stil gestaan bij een mix van diverse disciplines! Tijdens deze cursus wordt aan de hand van actuele Hoge Raad rechtspraak inzichtelijk gemaakt hoe de “schijf van 5” in het onrechtmatige daad-recht werkt. Ook laat hij zien hoe u deze inzichten in de praktijk kunt combineren met verschillende leerstukken.

De docent staat bekend om zijn enthousiaste manier van spreken en zijn enorme parate kennis op het gebied van vermogensrecht, contractenrecht, onrechtmatige daad en het aansprakelijkheidsrecht.

Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

Aantal punten

4 PO-punten NOvA (juridisch) en 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk Procesrecht en Insolventierecht.

PO
NEVOA

Over de docent(en)

prof. mr. dr. E. (Edwin) van Wechem was als adviseur contractenrecht (en internationaal contractenrecht) eerst verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en later aan Advocatenkantoor Baker & McKenzie te Amsterdam. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Edwin fungeert veelal als counselor’s counsel en adviseert vooral andere advocaten en juristen over complexe contractuele vraagstukken. Hij werkt met diverse grote advocatenkantoren. Hij promoveerde in 2007 op de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Edwin is een zeer ervaren docent in het contracten- en vermogensrecht voor Grotius, Kluwer en vele andere instanties. Tevens is hij redacteur van de tijdschriften Contractenrecht, Vermogensrechtelijke Analyses en Rechtspraak Contractenrecht. Auteur van vele artikelen en boeken over onder meer algemene voorwaarden, koop, en bijzondere overeenkomsten. Tevens auteur van het pre-advies over de EU-verordening Rome I.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster