Online Intervisie voor Gerechtsdeurwaarders (10 juni)

Datum: June 10, 2022
Docent(en): mr. M.E. (Maartje) Beeker
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: June 10, 2022
Tijdstip: van 09:00 tot 12:30 uur
Kosten: € 170,- ex BTW

Waar

ONLINE

Over de cursus

 

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van deurwaarders onder begeleiding van een intervisor.
Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen of het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen.

Hoe ziet de online intervisie van De Blauwvinger Academie er uit:
• intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste twaalf deurwaarders;
• de intervisie duurt drie en een half uur waarvan 2 x een kwartier pauze onder begeleiding van een deskundige intervisor;
• de deelnemers zijn werkzaam als (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders;
• voorafgaand aan de intervisie wordt gesproken over de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
• de deurwaarders brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in.

Veilig, vertrouwd, vernieuwend en inzichtelijk! Middels een vaste methode, die eerst wordt uitgelegd en besproken, gaat u aan de slag met de praktijk, een lastige casus, cliënt, collega en/of uzelf. Intervisie: Een ervaring, beleving, inzichten maar vooral een verrijking!

Deze online intervisie zal plaatsvinden via Zoom.

Aantal punten

3 KBvG-punten (niet-juridisch)

KBVG

Over de docent(en)

mr. M.E. (Maartje) Beeker is één van de oprichters van De Blauwvinger Academie. Zij is opgeleid als intervisiebegeleider en begeleid inmiddels meerdere jaren intervisiegroepen. Naast haar werk als advocaat is zij tevens lid van twee Raden van Toezicht.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster