Online Intervisie (20 mei)

Datum: May 20, 2022
Docent(en): mr. M.E. (Maartje) Beeker
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: May 20, 2022
Tijdstip: van 09:00 tot 11:15 uur
Kosten: € 125,- ex BTW

Waar

ONLINE

Over de cursus

 

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten en andere juridische professionals onder begeleiding van een intervisor.
Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen of het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen.

Hoe ziet de online intervisie van De Blauwvinger Academie er uit:
• intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien deelnemers;
• de intervisie duurt twee uur aangesloten onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet;
• de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied/dezelfde rechtsgebieden;
• voorafgaand aan de intervisie wordt gesproken over de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
• de deelnemers brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in;

Veilig, vertrouwd, vernieuwend en inzichtelijk! Geef op uw deelnameformulier uw rechtsgebied(en) aan.

Middels een door de docent gekozen methode, die eerst wordt uitgelegd en besproken aan de slag met je praktijk, een lastige casus, cliënt, collega en/of jezelf. Intervisie: Een ervaring, beleving, inzichten maar vooral een verrijking van jezelf!

Deze online intervisie zal plaatsvinden via Zoom.

Aantal punten

2 PO-punten NOvA (intervisie).

PO

Over de docent(en)

mr. M.E. (Maartje) Beeker is ruim 16 jaar werkzaam als familie- en ondernemingsrecht advocaat en tevens partner bij CKV Advocaten te Zwolle. Maartje is één van de oprichters van De Blauwvinger Academie. Zij is opgeleid als intervisiebegeleider (conform het vereiste van de Orde zoals genoemd in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet).Naast haar werk als advocaat is zij tevens lid van twee Raden van Toezicht. Ze begeleid inmiddels meerdere jaren intervisiegroepen.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster