Online contracteren en ambtshalve toetsing

Datum: April 13, 2022
Docent(en): mr. O. J. (Oscar) Boeder
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: April 13, 2022
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 225,- ex BTW

Waar

de Groote Sociëteit Zwolle

Over de cursus

 

Steeds vaker worden contracten online gesloten. Zeer recent heeft de Hoge Raad een baanbrekende arresten gewezen, dat van grote invloed op de praktijk van het online contracteren is.

Een rechtspersoon die een online overeenkomst sluit met een consument moet aan minimaal twaalf informatieplichten voldoen. In het geval de overeenkomst daar niet aan voldoet volgt een sanctie van 25%-50% op de hoofdsom.

Tijdens de cursus komen onder meer de volgende aandachtspunten aan bod:
• de totstandkoming van consumentenrechten met implementatie van de toepasselijke Europese Richtlijnen in het BW;
• een toelichting op de actuele stand van zaken in het online contracteren aan de hand van de belangrijkste arresten van het Europese Hof en de Hoge Raad;
• de behandeling van prejudiciële vragen over de ambtshalve toetsing door de Rb Noord Nederland en Rb Amsterdam;
• behandeling van de prejudiciële antwoorden van de HR, implementatie van de richtlijn LOVCK Sanctiemodel essentiële informatieplichten.

Na het volgen van deze cursus kunt u uw cliënt nog beter onderbouwd adviseren met betrekking tot de ‘red flags’ bij het online contracteren en het procederen over contracten die online tot stand zijn gekomen.

Deze cursus is casuïstisch en interactief. Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, deurwaarders, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

Aantal punten

4 PO-punten NOvA (juridisch), 4 KBvG-punten en 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA: Algemene Praktijk, Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Insolventierecht.

PO
KBVG
NEVOA

Over de docent(en)

mr. O. J. (Oscar) Boeder is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Hij is sinds 1996 gerechtsdeurwarder bij Boeder Incasso. Behalve mede eigenaar van dit bedrijf is hij docent beslagrecht bij diverse opleidingsinstituten. In die hoedanigheid deelt hij zijn kennis met onder anderen advocaten, rechters en gerechtssecretarissen. Oscar is redacteur van het Tijdschrift voor de Proces Praktijk.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster