Koop van Woningen & Bedrijfsruimten (op locatie & livestream/online)

Datum: May 20, 2021
Docent(en): de heer mr. J.J.(Jaap) Dammingh
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: May 20, 2021
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 225,- ex BTW

Waar

de Groote Societeit Zwolle

Over de cursus

 

Meerdere aspecten van de koop van woningen en bedrijfsruimten komen aan bod.

Gebreken&Non-conformiteit
Allereerst wordt het onderwerp non-conformiteit behandeld. Het komt geregeld voor dat de koper van een woning na de levering ontdekt dat er een ‘gebrek’ is dat het gebruik van de woning verhindert. Denk aan een rot dak (waardoor lekkage optreedt), verontreiniging van de bodem of een gebrekkige fundering. Komt dat ‘gebrek’ voor risico van de verkoper? Dezelfde problematiek kan bij de verkoop van een bedrijfspand spelen. Besproken wordt wanneer sprake is van ‘non-conformiteit’ (en daarmee van een tekortkoming van de verkoper).

De NVM-koopakte
In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van de NVM-koopakte. Deze akte kent een aparte risicoregeling. De NVM-koopakte is recentelijk op een aantal punten aangepast. De diverse bepalingen van deze akte worden besproken, en daarbij wordt ook ingegaan op de wijzigingen die de akte onlangs heeft ondergaan. De NVM-koopakte bevat diverse boetebedingen. De inhoud, de betekenis en de rechtsgevolgen van deze boetebedingen worden besproken (tegen de achtergrond van de regeling van het boetebeding in Boek 6 BW).

Financieringsvoorbehoud
Bij de koop van een woning of een bedrijfspand wordt door de koper vaak een financieringsvoorbehoud bedongen. De inhoud, de betekenis en de rechtsgevolgen van een financieringsvoorbehoud worden besproken.

Tevens komen de volgende onderwerpen tijdens deze cursus aan de bod:
– De ‘onbekendheidsclausule’
– De ‘ouderdomsclausule’
– Een exoneratieclausule in de koop- en/of de leveringsakte
– Het onderscheid tussen feitelijke en juridische gebreken
– Verzuim en ingebrekestelling
– De klachtplicht van art. 7:23 BW

Aan de hand van de meest recente ontwikkelingen in rechtspraak, literatuur en wetgeving neemt de docent de cursist mee in al deze onderwerpen.

Aantal punten

4 PO-punten NOvA (juridisch), 4 KBvG-punten en 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): Verbintenissenrecht, Vastgoedrecht, Ondernemingsrecht, Insolventierecht (en andere rechtsgebieden indien u te maken heeft met de koop van woon- en bedrijfsruimte)

Op locatie of online
In verband met de coronacrisis bieden wij onze cursisten gedurende het voorjaar van 2021 de keuze of zij hun cursus op onze cursuslocatie wensen te volgen of online. Het is ook mogelijk om op een later moment te switchen naar online of juist naar op locatie. U kunt bij uw aanmeldingen onder opmerkingen aangeven of u uw cursus online wenst te volgen (indien u dit niet invult wordt u voor de cursus op locatie aangemeld maar dit kan u dus nog wijzigen).

Voorafgaand aan de (online) cursus ontvangt u zowel het cursusmateriaal als ook de powerpoint-presentatie die de docent tijdens de cursus zal gebruiken.
Tijdens de online cursus zal de powerpoint-presentatie eveneens zichtbaar zijn. Ook wanneer u de cursus online volgt is het mogelijk om via een chat-functie vragen te stellen tijdens de cursus. De online-cursus is te volgen op een device naar keuze (bij voorkeur via tablet, laptop of pc). De cursus is niet achteraf terug te kijken (het is geen ‘on demand-cursus’ maar een live uitzending). Om het onderwijs op afstand/online te mogen geven en u tevens uw punten te mogen verstrekken na afloop van de cursus, moeten wij kunnen constateren dat u heeft deelgenomen. Om die reden zullen er vijf open vragen worden gesteld die u na afloop van de cursus per e-mail zal moeten beantwoorden.

PO
KBVG
NEVOA

Over de docent(en)

de heer mr. J.J.(Jaap) Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en doceert contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen. Jaapis in het verleden als advocaat werkzaam geweest. Thans is hij nog als adviseur verbonden aan een advocatenkantoor te Nijmegen. Ook is hij secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor zowel de Beroepsopleiding Advocatuur als de Law Firm School.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster