Intervisie voor (Proces)advocaten (Online intervisie op 21 april)

Datum: April 21, 2020
Docent(en): mr. M.E. (Maartje) Beeker
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: April 21, 2020
Tijdstip: van 10:30 tot 12:45 uur
Kosten: € 99,- ex BTW

Waar

Online: in verband met de coronamaatregelen

Over de cursus

 

Vanuit de Orde van Advocaten is kenbaar gemaakt dat de wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen is aangenomen en per 1 maart 2020 in werking is getreden. Hieruit volgt dat iedere advocaat verplicht wordt jaarlijks deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Advocaten kunnen hierbij kiezen uit peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg. De dekens hebben alle advocaten opgeroepen om te voldoen aan peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg.

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een intervisor.
Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen of het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen.

Hoe ziet de intervisielunch van De Blauwvinger Academie er uit:
• intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten;
• de intervisie duurt twee uur aangesloten onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet;
• de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden (het procesrecht);
• voorafgaand aan de intervisie wordt gesproken over de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
• de advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in;

Gelet op alle verscherpte coronamaatregelen kunnen advocaten – zolang de maatregelen voortduren die het fysiek bij elkaar komen bemoeilijken – via videoconferentie deelnemen aan intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
• Alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen via videoconferentie;
• De gespreksleider of begeleider controleert de identiteit van de deelnemers;
• De gespreksleider of begeleider controleert tijdens de bijeenkomst de aanwezigheid van de deelnemers;
• Alle deelnemers waarborgen de vertrouwelijkheid door onder andere aan de bijeenkomst deel te nemen in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

Wij zullen als Blauwvinger Academie deze intervisiebijeenkomst dan ook via beeldbellen gaan verzorgen.

Aantal punten

2 PO-punten (niet juridisch), 2 uren in het kader van de Kwaliteitstoets voor Advocaten.

PO

Over de docent(en)

mr. M.E. (Maartje) Beeker is ruim 15 jaar werkzaam als familie- en ondernemingsrecht advocaat en tevens partner bij CKV Advocaten te Zwolle. Maartje is één van de oprichters van De Blauwvinger Academie. Zij is opgeleid als intervisiebegeleider (conform het vereiste van de Orde zoals genoemd in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet). Naast haar werk als advocaat is zij tevens lid van twee Raden van Toezicht.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster