Intervisielunch Personen-& Familierecht/Erfrecht (3 november)

Datum: November 3, 2022
Docent(en): mr. L.B. (Lisette) Plantema-Volkers
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: November 3, 2022
Tijdstip: van 10:15 tot 12:30 uur
Kosten: € 125,- + € 15,- lunchkosten ex BTW ex BTW

Waar

de Groote Sociëteit Zwolle

Over de cursus

 

Vanuit de Orde van Advocaten is kenbaar gemaakt dat de wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen is aangenomen. Hieruit volgt dat iedere advocaat verplicht wordt jaarlijks deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Advocaten kunnen hierbij kiezen uit peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg. De dekens hebben alle advocaten opgeroepen om te voldoen aan peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg.
Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een intervisor.
Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen of het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen.

Hoe ziet de intervisielunch van De Blauwvinger Academie er uit:
• intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten;
• de intervisie duurt minimaal twee uur aangesloten onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet;
• de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden (het personen- en familierecht);
• voorafgaand aan de intervisie wordt gesproken over de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
• de advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in.

Tijdens de intervisie zal een verzorgde lunch op tafel staan. Aansluitend aan de intervisie kan de cursus ‘Onzichtbaar nalatenschapsvermogen: ‘dat wat feitelijk niet wordt nagelaten en wat de erfrechtadvocaat niet behoort na te laten……’ bij de Blauwvinger Academie worden gevolgd (van 13:00 tot 17:30 uur, zie cursusaanbod).

Aantal punten

2 PO-punten NOvA (intervisie).

PO

Over de docent(en)

mr. L.B. (Lisette) Plantema-Volkers heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het personen- en familierecht en erfrecht. Lisette is advocate bij CKV Advocaten in Zwolle. Zij houdt zich bezig met afwikkelingen van nalatenschappen, maar ook met het opeisen van een legitieme portie. Daarnaast is zij gespecialiseerd in scheidingen, verbrekingen van samenlevingen en alles wat daar bij komt kijken van omgang en alimentatie tot afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Ook voor discussies na de scheiding kunt u bij haar terecht, zoals gezagskwesties, wijziging alimentatie of het nakomen van een uitspraak van de rechter of een convenant. Zij is opgeleid als intervisiebegeleider (conform het vereiste van de Orde zoals genoemd in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet).

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster