Intervisie-ochtend voor (Proces)advocaten (10 oktober)

Datum: 10 oktober 2023
Docent(e): mr. M.E. (Maartje) Beeker

Intervisie-ochtend voor (Proces)advocaten (10 oktober)

Datum: 10 oktober 2023
Aanvang: 09:00 uur
Einde: 13:30 uur
Kosten: € 245,-+ € 15,- lunchkosten ex BTW
Locatie: de Groote Sociëteit Zwolle (zie ook locaties}

Inhoud cursus

Vanuit de wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen van de Orde van Advocaten volgt dat iedere advocaat verplicht wordt jaarlijks deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Advocaten kunnen hierbij kiezen uit peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg.  Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een intervisor.

Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen of het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen.

Hoe ziet de intervisielunch van De Blauwvinger Academie er uit:

  • intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten;
    • de intervisie duurt minimaal twee uur aangesloten onder begeleiding van een

deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet;
•          de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden en

hebben een procespraktijk;

  • voorafgaand aan de intervisie wordt gesproken over de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
  • de advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in.

 

Tijdens de intervisie zal een verzorgde lunch op tafel staan.

Over de docent(en)

mr. M.E. (Maartje) Beeker
Maartje Beeker is ruim 17 jaar werkzaam als familie- en ondernemingsrecht advocaat en tevens partner bij CKV Advocaten te Zwolle. Maartje is één van de oprichters van De Blauwvinger Academie. Zij is opgeleid als intervisiebegeleider (conform het vereiste van de Orde zoals genoemd in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet) en is inmiddels al vele jaren intervisiebegeleider. Naast haar werk als advocaat is zij tevens lid van twee Raden van Toezicht.

Aantal punten

Door het volgen van deze intervisie behaalt u 4 PO-punten NOvA (intervisie).

Meld u aan voor een van onze cursussen.

De cursussen worden gegeven in een prachtige historische Zwolse locatie: De Groote Sociëteit.