Intervisie-ochtend Procesrecht (14 december) -VOL-

Datum: 14 december 2023
Docent(e): mr. L.B. (Lisette) Plantema-Volkers

Intervisie-ochtend Procesrecht (14 december) -VOL-

Datum: 14 december 2023
Aanvang: 09:00 uur
Einde: 13:30 uur
Kosten: € 245,-+ € 15,- lunchkosten ex BTW
Locatie: de Groote Societeit Zwolle (zie ook locaties}

Inhoud cursus

Vanuit de wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen van de Orde van Advocaten volgt dat iedere advocaat verplicht wordt jaarlijks deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Advocaten kunnen hierbij kiezen uit peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg.  Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een intervisor.

Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen of het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen.

Hoe ziet de intervisielunch van De Blauwvinger Academie er uit:

  • intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten;
    • de intervisie duurt minimaal twee uur aangesloten onder begeleiding van een

deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet;
•          de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden en

hebben een procespraktijk;

  • voorafgaand aan de intervisie wordt gesproken over de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
  • de advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in.

 

Tijdens de intervisie zal een verzorgde lunch op tafel staan.

 

Mededeling

Deze intervisie-ochtend zit inmiddels VOL. U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst.

Over de docent(en)

mr. L.B. (Lisette) Plantema-Volkers
Lisette Plantema-Volkers heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het personen- en familierecht en erfrecht (voorheen deed zij ook arbeidsrecht). Lisette is advocate bij CKV Advocaten in Zwolle. Zij houdt zich bezig met afwikkelingen van nalatenschappen, maar ook met het opeisen van een legitieme portie. Daarnaast is zij gespecialiseerd in scheidingen, verbrekingen van samenlevingen en alles wat daar bij komt kijken van omgang en alimentatie tot afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Ook voor discussies na de scheiding kunt u bij haar terecht, zoals gezagskwesties, wijziging alimentatie of het nakomen van een uitspraak van de rechter of een convenant. Zij is opgeleid als intervisiebegeleider (conform het vereiste van de Orde zoals genoemd in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet).

Aantal punten

4 PO-punten NOvA (intervisie).

Meld u aan voor een van onze cursussen.

De cursussen worden gegeven in een prachtige historische Zwolse locatie: De Groote Sociëteit.