Huurrecht woonruimte

Datum: 4 april 2023
Docent(e): mr. J.J. (Jaap) Dammingh

Huurrecht woonruimte

Datum: 4 april 2023
Aanvang: 13:00 uur
Einde: 17:30 uur
Kosten: € 225,- ex BTW
Locatie: de Groote Sociëteit Zwolle (zie ook locaties}

Inhoud cursus

Door jurisprudentie en wijzigende wetgeving is het huurrecht continue in beweging. Voor de juridische professional is het dan ook van het grootste belang om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en stand van zaken.

Tijdens de actualiteitencursus Huurrecht Woonruimte wordt dan ook ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Ontbinding
  • Het huurcontract voor bepaalde en onbepaalde tijd
  • De Wet Doorstroming Huurmarkt
  • het ‘Dringend eigen gebruik’
  • Doelgroepcontracten
  • de renovatie (verhuiskostenvergoeding)
  • het boetebeding

De rechtspraak vult nog steeds termen in als ‘gebreken’ en  ‘naar zijn aard van korte duur’. Daarnaast is met de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 een verschuiving te zien van overeenkomsten voor onbepaalde tijd naar overeenkomsten voor speciale groepen die een beperkte looptijd hebben. De vraag is welke haken en ogen daaraan zitten. Het is niet de bedoeling dat huurders steeds tijdelijke contracten krijgen en inmiddels is de nodige rechtspraak gepubliceerd die aangeeft hoe de praktijk hiermee omgaat.

Ook blijft de rechter zich bezig houden met de vraag of de huurder verplicht kan worden daadwerkelijk zijn intrek in het gehuurde te nemen (het dringend eigen gebruik). Daarnaast is een aardige vraag, die van verschillende kanten te benaderen valt, waar de grens ligt tussen huur en bruikleen.

De docent zal aan de hand van de hiervoor genoemde onderwerpen de cursist meenemen in de actuele jurisprudentie en wetgeving. Hij zal ook ‘pointers’ geven in het kader van het Modelcontract tijdelijke verhuur en het ROZ-model.

Deze cursus is casuïstisch en interactief. Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

Over de docent(en)

mr. J.J. (Jaap) Dammingh
mr. J.J. (Jaap) Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en doceert contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen. Jaap is in het verleden als advocaat werkzaam geweest. Thans is hij nog als adviseur verbonden aan een advocatenkantoor te Nijmegen. Ook is hij secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor zowel de Beroepsopleiding Advocatuur als de Law Firm School.

Aantal punten

4 PO-punten NOvA (juridisch), 4 KBvG-punten en 4 NEVOA-punten.
Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): Huurrecht, Verbintenissenrecht, Vastgoedrecht en Algemene Praktijk.

Meld u aan voor een van onze cursussen.

De cursussen worden gegeven in een prachtige historische Zwolse locatie: De Groote Sociëteit.