Hoe staat het nu met de ZZP’er?

Datum: October 6, 2022
Docent(en): mr. H. (Henk) van der Schaft
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: October 6, 2022
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 225,- ex BTW

Waar

de Groote Sociëteit Zwolle

Over de cursus

 

Tijdens deze cursus komen alle actualiteiten rondom de ZZP’er aan bod. Zowel de arbeidsrechtelijke als de fiscale actualiteiten!

De onderwerpen die worden besproken tijdens deze cursus zijn:
* Definitie van een ZZP’er (o.a SER, werken via tussenbureaus, standpunt Europa m.b.t. platformwerkers).
* ZZP’er vs. het arbeidsrecht: dwingend arbeidsrecht? (na het verdwijnen van de looninspecteur UWV en overgang premieheffing naar de Belastingdienst, Deliveroo/Uber uitspraken).
* ZZP’er vs. fiscaal recht (definitie IB/BTW Belastingrechter/zorg en gevolgen voor de praktijk na de Gouden Kooi arresten,).
* Kenmerken van goed ZZP’er-schap vs problematische ZZP’ers (Deliveroo, Uber, Temper).
* De gevolgen van de wet DBA (moratorium, “kwaadwillende criterium, loonheffingsrichtlijn Belastingdienst, Webmodule ZZP).
* ZZP in de CAO (de bespreking van een aantal cao’s met ZZP bepalingen en de ruimte hiervoor o.g.v. Richtlijn ACM).
* Loonvordering na de Deliveroo/Uber-uitspraken (opstellen van en fiscale complicaties).
* ZZP en pensioen en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen .

Over dit alles (en meer) informeert de docent u in één middag. Zo bent u na afloop weer geheel op de hoogte! De cursus is casuïstisch en interactief. Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

Aantal punten

4 PO-punten, 4 KBvG-punten en 4 NEVOA-punten.
Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): Arbeidsrecht en Fiscaal recht

PO
KBVG
NEVOA

Over de docent(en)

mr. H. (Henk) van der Schaft is bestuurder bij FNV Zelfstandigen/ECZ. Hij heeft meegewerkt aan de VAR-wetgeving. Hij is ook betrokken bij het wetgevingstraject en deelnemer van de klankbordgroep Wet DBA van de Belastingdienst en adviseert FNV over de handhaving bij “schijnzelfstandigheid/platformwerkers” en zzp wetgeving. Hij organiseert ook ZZP-bijeenkomsten binnen de FNV (o.a Bouw, kraamzorg, ziekenhuizen, marktkooplieden, tattoeerders) en geeft cursussen over zzp ondernemerschap. Daarnaast is Henk voorzitter van de subwerkgroep ZZP pensioen in de Stichting van de Arbeid. Kortom: een absolute expert op het gebied van de ZZP’er. Voorheen was hij 12 jaar chief legal department van FNV Zelfstandigen. Tevens heeft Henk gedoceerd aan de Hogeschool Utrecht (arbeidsrecht en verzekeringsrecht).

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster