Een kijkje in de keuken van de Faillissementsrechter

Datum: November 8, 2022
Docent(en): mr. F.H.E. (Erik) Boerma
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: November 8, 2022
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 225,- ex BTW

Waar

de Groote Sociëteit Zwolle

Over de cursus

 

Tijdens deze cursus krijgt u een kijkje in de keuken van de Faillissementsrechter.

Nadere informatie volgt spoedig

Aantal punten

4 PO-punten NOvA (juridisch) en 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA: Insolventierecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk Procesrecht.

PO
NEVOA

Over de docent(en)

mr. F.H.E. (Erik) Boerma is rechter(commissaris) sinds 2000 die met name faillissementen, schuldsaneringen en bewindszaken heeft behandeld en teamleider Toezicht is geweest bij twee rechtbanken. Sinds 2013 is hij landelijk portefeuillehouder Toezicht bij de Rechtspraak/IVO en in die rol met zijn team verantwoordelijk voor de stap van papier naar digitaal werken in die zaken. Eerder was Erik bestuurslid van Recofa (het landelijk overlegorgaan van rechters-commissaris in faillissementen). Met zijn team denkt Erik na over de verandering die digitalisering brengt of zou moeten brengen, over de noodzakelijk stap naar dienstverlening en dataontsluiting en wat dat betekent voor burgers, professionals zoals curatoren en bewindvoerders en de rechtspraak zelf. Sinds 2020 is hij ook verantwoordelijk voor het opzetten van een datadienst voor de rechtspraak, bijvoorbeeld voor het leveren van registergegevens in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse zaken. Momenteel is hij directeur Klant en Keten bij de Rechtspraak. Lange tijd was Erik docent bij de Grotius Opleiding voor curatoren.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster