Derdenbeslag & Actualiteiten Beslagrecht

Datum: 21 september 2023
Docent(e): mw. mr. S.N. (Saskia) Peijnenburg

Derdenbeslag & Actualiteiten Beslagrecht

Datum: 21 september 2023
Aanvang: 13:00 uur
Einde: 17:30 uur
Kosten: € 225,- ex BTW
Locatie: de Groote Sociëteit Zwolle (zie ook locaties}

Inhoud cursus

Deze cursus vangt aan met de weerbarstige praktijk van het derdenbeslag en het petitum!

Het derdenbeslag is verreweg het meest gelegde beslag in Nederland, zowel conservatoir als executoriaal. Niet alleen wordt dit beslag verreweg het meeste gelegd, het is ook het enige beslag dat vrijwel altijd daadwerkelijk wordt uitgewonnen (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een beslag op een onroerende zaak). Tijdens de cursus wordt besproken wat van belang is bij het leggen van het beslag, hoe het beslag wordt uitgewonnen en hoe daarna de opbrengst wordt verdeeld.

Daarnaast wil een schuldeiser graag een titel om deze ten uitvoer te kunnen leggen, echter dan moet het petitum wel voldoen. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden wordt duidelijk welke problemen kunnen rijzen wanneer het petitum onjuist is geformuleerd. Daarbij worden de meest voorkomende fouten bij dwangsommen ook besproken.

Het tweede gedeelte van de cursus ziet op de actualiteiten in het beslagrecht.

Denk bijvoorbeeld aan een gewijzigde verklaringstermijn bij derdenbeslag, de mogelijkheid beslag op een auto te leggen via het RDW, wijzigingen bij de executoriale verkoop, maar ook recente uitspraken over dwangsommen en het executiegeschil/schorsingsincident. Tijdens dit deel van de cursus neemt de docent met u de belangrijkste wijzigingen door, zodat uw kennis weer up to date is.

Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen, deurwaarders en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep. Het is tevens een praktische en interactieve cursus.

Over de docent(en)

mw. mr. S.N. (Saskia) Peijnenburg
mw. mr. S.N. (Saskia) Peijnenburg is advocaat te Purmerend. Daarvoor heeft zij achttien jaar als jurist en gerechtsdeurwaarder gewerkt in de deurwaarderspraktijk. Saskia Peijnenburg publiceert regelmatig over beslag- en executierecht en was één van de auteurs van het Compendium Beslag- en Executierecht (2018) van de SDU. Ook doceert zij aan advocaten en gerechtsdeurwaarders, zij is inmiddels meer dan dertien jaar docent aan de deurwaardersopleiding.

Aantal punten

4 PO-punten, 4 KBvG-punten en 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA: Burgerlijk Procesrecht, Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Algemene Praktijk en andere rechtsgebieden waarin u te maken heeft met beslagleggingen.

Meld u aan voor een van onze cursussen.

De cursussen worden gegeven in een prachtige historische Zwolse locatie: De Groote Sociëteit.