De oudere werknemer in het arbeids- en ontslagrecht

Datum: May 31, 2022
Docent(en): mr. D.M. (Dirk) van Genderen
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: May 31, 2022
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 225,- ex BTW

Waar

de Groote Sociëteit Zwolle

Over de cursus

 

De oudere werknemer moet je koesteren…of zijn we de oudere werknemer toch liever kwijt dan rijk? Het is belangrijk voor de werkgever om te kunnen dealen met de vergrijzing! Je hebt je oudere werknemers nodig. Maar hoe zit het arbeidsrechtelijk bij het ontslag van deze werknemers? Wanneer is sprake van leeftijdsdiscriminatie? Hoe zit het met het pensioen, wat zijn de ontslagvergoedingen?

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:
– De oudere werknemer in het arbeids- en ontslagrecht
– gelijke behandeling, tijdens het dienstverband
– leeftijdsdiscriminatie bij ontslag en in afvloeiingsregelingen, afspiegelingsbeginsel
– beëindiging dienstverband tegen of na pensioenleeftijd of AOW-leeftijd
– ontslagvergoedingen oudere werknemer

Over dit alles (en meer) informeert de docent u in één middag. Zo bent u na afloop weer geheel op de hoogte! De cursus is casuïstisch en interactief. Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, mediators, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

Aantal punten

4 PO-punten, 4 Mfn-punten en 4 NEVOA-punten.
Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): Arbeidsrecht

PO
NEVOA
MfN

Over de docent(en)

mr. D.M. (Dirk) van Genderen is advocaat sinds 1982 en partner bij Stadhouders Advocaten. Dirk heeft zich in de loop van de jaren volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Maar arbeidsrecht is voor hem veel meer dan zijn specialisatie als advocaat. Zo treedt hij met grote regelmaat op als docent bij specialisatieopleidingen, onder meer ten behoeve van de advocatuur en de rechterlijke macht, vakbonden en het bedrijfsleven, maar bijvoorbeeld ook voor beroepsgroepen die in hun praktijk veel met het arbeidsrecht in aanraking komen, zoals accountants en bedrijfs- en verzekeringsartsen. Daarnaast is hij bestuurslid van de landelijke specialistenvereniging voor arbeidsrechtsadvocaten, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en bestuurslid van de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten Midden-Nederland (VAAMN). Dirk is verder kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank in Den Haag en auteur van verschillende publicaties over het arbeidsrecht en medeauteur van onder meer het handboek voor arbeidsjuristen ‘Arbeidsrecht in de praktijk’.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster