De Mondelinge Behandeling incl. schriftelijke verklaringen en andere producties

Datum: November 26, 2020
Docent(en): mr. T.R. (Tjalle) Hidma
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: November 26, 2020
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 199,- ex BTW

Waar

de Groote Sociëteit Zwolle

Over de cursus

 

De mondelinge behandeling (comparitie) heeft zich ontwikkeld tot een cruciaal moment in het geding. De wetgever kwalificeert de mondelinge behandeling inmiddels als het hart van de civiele procedure, waar onder leiding van een regie-voerende rechter (idealiter aan de hand van een zittingsagenda) spijkers met koppen worden geslagen. Primair in het leven geroepen voor het inwinnen van inlichtingen en het beproeven van een schikking, is deze ‘day in court’ thans ingebed in een sterk verander(eren)d krachtenveld: een tweede schriftelijke ronde zal immers doorgaans niet meer aan de orde zijn, terwijl e.e.a. zich afspeelt tegen de achtergrond van de informatie- en waarheidsplicht van artikel 21 Rv, terwijl artikel 87 lid 3 NRv de mogelijkheid geeft van het meteen horen van getuigen en partijdeskundigen, waarbij bovendien de kans bestaat dat de rechter ex artikel 30p Rv direct mondeling (eind)vonnis wijst. Al met al moge duidelijk zijn dat de mondelinge behandeling specifieke vaardigheden vergt en haar schaduw vooruit werpt naar de schriftelijke opmaat (dagvaarding en conclusie van antwoord). Tijdens deze cursus wordt stil gestaan bij het effectief inkleden van de procesvoering-nieuwe-stijl, waarbij centraal staat de vraag met welke taakopvatting de rechter anno 2020 de zitting ingaat en welke sturing u daar als raadsman aan kunt geven. Het komende bewijsrecht, waarvan een Wetsontwerp voor handen is, speelt in op ieders taak in de feitenverzameling in het voortraject en tijdens de zitting en zal voor zover relevant eveneens de revue passeren.

Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

Aantal punten

4 PO-punten, 4 KBvG-punten en tevens 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): burgerlijk procesrecht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht, insolventierecht, bouwrecht.

PO
KBVG
NEVOA

Over de docent(en)

mr. T.R. (Tjalle) Hidma is senior rechter (vice-president) bij de rechtbank Overijssel. Eerder was hij raadsheer bij het Hof Leeuwarden. Ook was Tjalle voorheen hoogleraar Notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als kwaliteitsmanager verrichtte hij werkzaamheden voor de Raad voor de rechtspraak. Tjalle heeft door de jaren heen geregeld over uiteenlopende civiele onderwerpen gepubliceerd. Hij is al sinds 1981 bewerker van het deel Bewijs uit de Pitlo-serie. Tjalle treedt ook incidenteel op als arbiter. Hij geeft met regelmaat cursussen aan advocaten en andere beroepsbeoefenaars.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster