Dag van de Huur

Datum: 7 november 2024
Docent(e): mr. E.P.W. (Elout) Korevaar

Dag van de Huur

Datum: 7 november 2024
Aanvang: 09:30 uur
Einde: 17:15 uur
Kosten: € 330,- + € 15,- lunchkosten
Locatie: de Groote Sociëteit Zwolle (zie ook locaties}

Inhoud cursus

Wat wordt er op de ‘Dag van de Huur’ behandeld?

Het ochtendprogramma richt zich op het Huurcontract:

Het opstellen van een huurovereenkomst lijkt voor een advocaat huurrecht gesneden koek. Even het juiste ROZ-model pakken, invullen, knippen en plakken van de afwijkingen die vorige keer gebruikt zijn en klaar. Was het maar zo eenvoudig.

Naast het ROZ-model bestaan nog talloze andere modellen. Bovendien hanteren diverse retailketens en huurders van kantoorruimte eigen aanvullingen en afwijkingen op de modellen. Als de beoogde samenwerking afwijkt van het gangbare, bijvoorbeeld bij onderhuur, nieuwbouw of renovatie, schieten de modellen tekort. Om goed over deze overeenkomsten te kunnen adviseren is diepgaande kennis nodig van de modellen en de mogelijke afwijkingen. Vaak lijkt een afspraak tussen partijen een werelddeal, maar als jaren later blijkt dat het beding ten nadele van de huurder afwijkt van het semi-dwingende recht is de nasmaak bitter. Kennis van het verbintenissen en huurrecht is dus ook vereist.

Aan de hand van een checklist doceert Elout Korevaar, advocaat huurrecht en docent aan de Universiteit Leiden, de basis van een goed huurcontract. Vanzelfsprekend blijft het daar niet bij. Met tips en tricks voor afwijkingen op de standaardovereenkomsten in het voordeel van de huurder of de verhuurder geeft hij deelnemers tools om nog betere huurovereenkomsten op te stellen.

In de cursus wordt extra aandacht besteed aan het nieuwe modelcontract huur winkelruimte van de ROZ! Dit model zal de komende jaren leidend zijn, zodat grondige kennis van de wijzigingen noodzakelijk is.

Het middagprogramma richt zich op Actualiteiten in het Huurrecht waaronder de volgende onderwerpen:

  • welke invloed heeft recente wetgeving op de mogelijkheden van tijdelijke verhuur?
  • is rente verschuldigd over te weinig betaalde huur na huurprijsvaststelling?
  • welke route moet worden bewandeld na een uitspraak van de voorzitter van de huurcommissie?
  • wat is de invloed van oneerlijke bedingen op huurcontracten woonruimte?
  • kan een verhuurder van winkelruimte de huur met 14,5% verhogen met een beroep op de CBS prijsindex?

Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen, deurwaarders en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep. Het is tevens een praktische en interactieve cursus.

Over de docent(en)

mr. E.P.W. (Elout) Korevaar
is advocaat vastgoedrecht bij Weebers Vastgoed Advocaten en docent huurrecht aan de Universiteit Leiden. Elout werkte voor diverse gerenommeerde kantoren en adviseert en procedeert voor overheden, beleggers, zorginstellingen, verhuurders en winkeliers. Hij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in grootschalige renovaties van woonwijken en winkelcentra, alsmede in huurprijstoetsing van winkelruimten. Elout verzorgt over deze onderwerpen regelmatig cursussen. Zijn parate vakkennis, gecombineerd met bredere blik dan het geschil maken hem een geliefd adviseur bij vastgoedgeschillen.

Aantal punten

6 PO-punten NOvA (juridisch), 6 KBvG-punten en 6 NEVOA-punten.
Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): Huurrecht, Vastgoedrecht, Verbintenissenrecht en Algemene Praktijk.

Meld u aan voor een van onze cursussen.

De cursussen worden gegeven in een prachtige historische Zwolse locatie: De Groote Sociëteit.