Bestuurdersaansprakelijkheid (Online; indien coronamaatregelen nog voortduren)

Datum: May 26, 2020
Docent(en): Prof. mr. dr. J.B. (Jan Berend) Wezeman
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: May 26, 2020
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 199,- ex BTW

Waar

Zwolle of Online: afhankelijk van de coronamaatregelen

Over de cursus

 

Tijdens deze cursus staat de persoonlijke, civielrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders van besloten vennootschappen centraal. Dit thema krijgt door veranderde wetgeving (o.a. Wet civielrechtelijk bestuursverbod, Wet bestuur en toezicht, etc.) en jurisprudentie voortdurend nieuwe impulsen. Aan de hand van actuele wetgeving, jurisprudentie en literatuur komen met name aan bod:
– de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders wegens onbehoorlijk bestuur;
– zowel binnen als buiten faillissementssituaties;
– de actuele ontwikkelingen op het terrein van onrechtmatige daadsaansprakelijkheid van bestuurders;
– ook zal er aandacht zijn voor de aansprakelijkheid van commissarissen van besloten vennootschappen;
– tenslotte de persoonlijke aansprakelijkheid van vennoten van personenvennootschappen (hun positie vertoont paralellen met die van de bestuurders van b.v.’s).

Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

U ontvangt voorafgaand aan de cursus zowel het cursusmateriaal als ook de powerpoint-presentatie die de docent tijdens de cursus zal gebruiken.
Mocht de cursus online worden gegeven in verband met de coronamaatregelen, dan zal tijdens de online cursus de powerpoint-presentatie eveneens zichtbaar zijn. Ook is het mogelijk om bij een online-cursus via een chat-functie vragen te stellen tijdens de cursus. De online-cursus is te volgen op een device naar keuze (bij voorkeur via tablet, laptop of pc). De cursus is niet achteraf terug te kijken (het is geen ‘on demand-cursus’ maar een live uitzending). Om het onderwijs op afstand/online te mogen geven en u tevens uw punten te mogen verstrekken na afloop van de cursus, moeten wij (zowel vanuit de Orde van Advocaten, als ook vanuit de KBvG) kunnen constateren dat u heeft deelgenomen. Om die reden zullen er in het geval de cursus online wordt gegeven drie open vragen worden gesteld die u na afloop van de cursus per e-mail zal moeten beantwoorden.

Aantal punten

Door het volgen van deze cursus behaalt u 4 PO-punten NOvA (juridisch) en 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk Procesrecht, Insolventierecht.

PO
NEVOA

Over de docent(en)

Prof. mr. dr. J.B. (Jan Berend) Wezeman is decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is hoogleraar in het handelsrecht en het ondernemingsrecht. Hij is redacteur van de Kluwer losbladige edities Rechtspersonen en Faillissementswet en redacteur van SDU Commentaar Ondernemingsrecht. Tevens is hij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Nederland. Voordat Jan Berend hoogleraar werd, was hij jarenlang werkzaam bij een groot advocatenkantoor te Amsterdam.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster