Bestuurdersaansprakelijkheid

Datum: June 23, 2020
Docent(en): Prof. mr. dr. J.B. (Jan Berend) Wezeman
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: June 23, 2020
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 199,- ex BTW

Waar

de Groote Societeit

Over de cursus

 

Tijdens deze cursus staat de persoonlijke, civielrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders van besloten vennootschappen centraal. Dit thema krijgt door veranderde wetgeving (o.a. Wet civielrechtelijk bestuursverbod, Wet bestuur en toezicht, etc.) en jurisprudentie voortdurend nieuwe impulsen. Aan de hand van actuele wetgeving, jurisprudentie en literatuur komen met name aan bod:
– de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders wegens onbehoorlijk bestuur;
– zowel binnen als buiten faillissementssituaties;
– de actuele ontwikkelingen op het terrein van onrechtmatige daadsaansprakelijkheid van bestuurders;
– ook zal er aandacht zijn voor de aansprakelijkheid van commissarissen van besloten vennootschappen;
– tenslotte de persoonlijke aansprakelijkheid van vennoten van personenvennootschappen (hun positie vertoont paralellen met die van de bestuurders van b.v.’s).

Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

Aantal punten

Door het volgen van deze cursus behaalt u 4 PO-punten NOvA (juridisch) en 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk Procesrecht, Insolventierecht.

PO
NEVOA

Over de docent(en)

Prof. mr. dr. J.B. (Jan Berend) Wezeman is decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is hoogleraar in het handelsrecht en het ondernemingsrecht. Hij is redacteur van de Kluwer losbladige edities Rechtspersonen en Faillissementswet en redacteur van SDU Commentaar Ondernemingsrecht. Tevens is hij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Nederland. Voordat Jan Berend hoogleraar werd, was hij jarenlang werkzaam bij een groot advocatenkantoor te Amsterdam.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster