Actualiteiten Ondernemingsrecht (op locatie & livestream/online)

Datum: May 27, 2021
Docent(en): Prof. mr. dr. J.B. (Jan Berend) Wezeman
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: May 27, 2021
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 225,- ex BTW

Waar

de Groote Societeit Zwolle

Over de cursus

 

In deze cursus actualiteiten ondernemingsrecht komen verschillende hoofdthema’s van met name het BV-recht aan bod. In het bijzonder wordt mede aan de hand van actuele jurisprudentie aandacht besteed aan de bevoegdheden van bestuurders en aandeelhouders, besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering, aandelen en stemrecht, UBO-registratie, conflicten in de vennootschap (enquêteprodeure en wettelijke geschillenregeling), aansprakelijkheid in concernverband (403-verklaring) en bestuurdersaansprakelijkheid. Ook wordt ingegaan op de nieuwe Wet bestuur en toezicht, die op 1 juli 2021 in werking zal treden en op enige relevante bepalingen van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Ten slotte worden enige actualiteiten op het terrein van het personenvennootschapsrecht behandeld.

Meerdere thema’s uit het bv-recht komen derhalve tijdens deze cursus aan bod. Samengevat:
– Bevoegdheden aandeelhouders en bestuurders
– Besluitvorming in de AVA
– Aandelen en problematiek die daaromtrent kan spelen;
– de ins&outs over de UBO-registratie;
– conflicten in de vennootschap;
– aansprakelijkheid van de onderneming (en in concern-verband);
– actualiteiten binnen het personenvennootschapsrecht;
– nieuwe relevante wetgeving.

Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

Aantal punten

4 PO-punten NOvA (juridisch) en 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Insolventierecht.

Op locatie of online
In verband met de coronacrisis bieden wij onze cursisten gedurende het voorjaar van 2021 de keuze of zij hun cursus op onze cursuslocatie wensen te volgen of online. Het is ook mogelijk om op een later moment te switchen naar online of juist naar op locatie. U kunt bij uw aanmeldingen onder opmerkingen aangeven of u uw cursus online wenst te volgen (indien u dit niet invult wordt u voor de cursus op locatie aangemeld maar dit kan u dus nog wijzigen).

Voorafgaand aan de (online) cursus ontvangt u zowel het cursusmateriaal als ook de powerpoint-presentatie die de docent tijdens de cursus zal gebruiken.
Tijdens de online cursus zal de powerpoint-presentatie eveneens zichtbaar zijn. Ook wanneer u de cursus online volgt is het mogelijk om via een chat-functie vragen te stellen tijdens de cursus. De online-cursus is te volgen op een device naar keuze (bij voorkeur via tablet, laptop of pc). De cursus is niet achteraf terug te kijken (het is geen ‘on demand-cursus’ maar een live uitzending). Om het onderwijs op afstand/online te mogen geven en u tevens uw punten te mogen verstrekken na afloop van de cursus, moeten wij kunnen constateren dat u heeft deelgenomen. Om die reden zullen er vijf open vragen worden gesteld die u na afloop van de cursus per e-mail zal moeten beantwoorden.

PO
NEVOA

Over de docent(en)

Prof. mr. dr. J.B. (Jan Berend) Wezeman is decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is hoogleraar in het handelsrecht en het ondernemingsrecht. Hij is redacteur van de Kluwer losbladige edities Rechtspersonen en Faillissementswet en redacteur van SDU Commentaar Ondernemingsrecht. Tevens is hij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Nederland. Voordat Jan Berend hoogleraar werd, was hij jarenlang werkzaam bij een groot advocatenkantoor te Amsterdam.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster