Actualiteiten Huurrecht

Datum: September 15, 2022
Docent(en): mr. E.P.W. (Elout) Korevaar
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: September 15, 2022
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 225,- ex BTW

Waar

de Groote Sociëteit Zwolle

Over de cursus

 

Het huurrecht is aan verandering onderhevig. Door de coronacrisis leek een nieuwe invulling te worden gegeven aan het begrip gebrek, terwijl rondom incasso van achterstallige huur van woonruimte ook nieuwe regelgeving geldt.
Inkleuring van het, vaak (semi-) dwingende, huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook ontwikkelingen in de markt. Nieuwe wetgeving over huurprijzen van woonruimte en nieuwe mogelijkheden van tijdelijke verhuur maken actuele kennis van het huurrecht noodzakelijk
Nieuwe wetgeving lijkt elkaar steeds sneller op te volgen terwijl recente discussies over medehuur en de aanspraak op een vergoeding bij renovatie van woonruimte mogelijk tot aanpassing van de processtrategie noopt.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:
• Is sprake van een oneerlijk beding in de huurovereenkomst?
• Welke mogelijkheden tot huurprijsvermindering als gevolg van ‘corona’ staan de huurder ten dienste?
• Welke verweren kan de verhuurder daartegen voeren?
• Kan een contractueel of wettelijke medehuurder ontslagen worden uit zijn hoofdelijke verplichtingen?
• Hoe moet de WOZ-waarde in het puntenstelsel van huur van woonruimte worden gewaardeerd
• Kan een verzoek tot goedkeuring van een afwijkend beding verjaren?
• Is na faillissement nog huur verschuldigd?

Bij deze cursus komen alle soorten van huur aan bod, van woonruimte tot winkels en van ongebouwde zaken tot kantoren. Na het volgen van de cursus bent u weer op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving.

De cursus is casuïstisch en interactief. Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, deurwaarders, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

Aantal punten

4 PO-punten, 4 KBvG-punten en 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA: Huurrecht, Algemene Praktijk en Verbintenissenrecht.

PO
KBVG
NEVOA

Over de docent(en)

mr. E.P.W. (Elout) Korevaar is advocaat vastgoedrecht bij Weebers Vastgoed Advocaten en docent huurrecht aan de Universiteit Leiden.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster