Actualiteiten Contractenrecht

Datum: November 15, 2022
Docent(en): mr. J.J. (Jaap) Dammingh
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: November 15, 2022
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 225,- ex BTW

Waar

de Groote Societeit Zwolle

Over de cursus

 

Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de recente ontwikkelingen in het contractenrecht.

Arresten over onder meer de volgende leerstukken zullen de revue passeren:
– Schadevergoeding wegens wanprestatie (art. 6:74 BW).
– Verzuim en ingebrekestelling (art. 6:82 en 83 BW).
– Ontbinding van het contract (art. 6:265 BW).
– Opschorting (art. 6:52 en 6:262 BW).
– Schuldeisersverzuim (art. 6:58 BW).
– Uitleg van contracten (Haviltex).
– Aansprakelijkheid o.g.v. onrechtmatige daad.
– Omvang van de schadevergoeding (afd. 6.1.10 BW).

Na het volgen van deze cursus kunt u uw cliënt nog beter onderbouwd adviseren zowel in het kader van nog te sluiten contracten als ook over conflicten over de uitleg van contracten en het niet (of niet voldoende) nakomen van contracten.

Deze cursus is casuïstisch en interactief. Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cursus is: advocaten, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep.

Aantal punten

4 PO-punten NOvA (juridisch), 4 KBvG-punten en 4 NEVOA-punten.

Rechtsgebieden NOvA: Algemene Praktijk, Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Insolventierecht.

PO
KBVG
NEVOA

Over de docent(en)

mr. J.J. (Jaap) Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en doceert contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen. Jaap is in het verleden als advocaat werkzaam geweest. Thans is hij nog als adviseur verbonden aan een advocatenkantoor te Nijmegen. Ook is hij secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor zowel de Beroepsopleiding Advocatuur als de Law Firm School.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster