Intervisielunch familierecht

Datum: November 21, 2019
Docent(en): mevr. mr. M.E. (Maartje) Beeker
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: November 21, 2019
Tijdstip: van 10:30 tot 12:45 uur
Kosten: € 99,- + € 15,- lunchkosten ex BTW

Waar

het Dominicanenklooster Zwolle

Over de cursus

 

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een intervisor.
Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen of het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen.

Hoe ziet de intervisielunch van De Blauwvinger Academie er uit:
• intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien personen;
• de intervisie duurt twee uur aangesloten onder begeleiding van een intervisiebegeleidster Maartje Beeker;
• de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden (het personen- en familierecht);
• voorafgaand aan de intervisie wordt gesproken over de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
• de advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in;

Tijdens de intervisie zal een verzorgde lunch op tafel staan. Aansluitend aan de intervisie kan de cursus ‘Praktijkgericht inzicht in de Jaarrekening bij Echtscheiding’ bij De Blauwvinger Academie worden gevolgd (van 13:00 tot 17:30 uur, zie cursusaanbod).

Vanuit de Orde van Advocaten is kenbaar gemaakt dat de wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen is aangenomen. Hieruit volgt dat iedere advocaat verplicht wordt jaarlijks deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Advocaten kunnen hierbij kiezen uit peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg. De dekens hebben alle advocaten opgeroepen om in 2019 (alvast) te voldoen aan peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg.

Aantal punten

2 PO-punten NOvA (intervisie)

PO

Over de docent(en)

mevr. mr. M.E. (Maartje) Beeker is ruim 14 jaar werkzaam als familie- en ondernemingsrecht advocaat en tevens partner bij CKV Advocaten te Zwolle. Maartje is één van de oprichters van De Blauwvinger Academie. Zij is opgeleid als intervisiebegeleider (conform het vereiste van de Orde zoals genoemd in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet).

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster