Cyclus Arbeidsrecht: De zieke werknemer van A tot Z

Datum: November 12, 2019
Docent(en): Mevr. mr. M. (Martijn) Vaessen en Mevr. mr. A.A.W. (Annette) Terpstra
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: November 12, 2019
Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur
Kosten: € 199,- ex BTW

Waar

het Dominicanenklooster Zwolle

Over de cursus

 

LET OP; DEZE CYCLUS BESTAAT UIT TWEE MIDDAGEN (de eerste middag is op 31 oktober).

Tijdens de cyclus komt aan bod:

Een zieke en arbeidsongeschikte werknemer: voor werkgevers lastige materie, al was het alleen maar vanwege het snijvlak van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Bovendien een rechtsgebied dat voortdurend onderhevig is aan veranderingen.

Aan welke voorwaarden moet een werknemer voldoen voor recht op loon bij ziekte? Wat is ziekte? Mag de arbo-arts medische gegevens aan de werkgever verstrekken? Mag de werkgever afgaan op het oordeel van de verzekeringsarts? Hoe ver gaat de re-integratieverplichting van de werkgever en moet een werkgever weer loon doorbetalen indien een zieke werknemer na re-integratie opnieuw ziek wordt?

In deze cyclus krijgt u concrete antwoorden op vragen over de eerste drie ziektejaren.
Als advocaat die te maken heeft met zieke werknemers, wilt u op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Met deze cursus bent u helemaal up-to-date.

In deze cyclus ‘De zieke werknemers van A tot Z’ komt alle recente en relevante rechtspraak aan de orde, daarnaast komt de betekenis en achtergrond van de belangrijkste wet- en regelgeving en van de opvattingen daarover in de literatuur aan bod.

De onderwerpen zijn als volgt verdeeld over de twee cyclusmiddagen.

Deel 1 (op donderdag 31 oktober): Het eerste en tweede ziektejaar

– Ziekmelding en ziek zijn, situatieve arbeidsongeschiktheid
– Controle- en verzuimvoorschriften
– Loondoorbetalingsverplichting en weigeringsgronden
– Re-integratieverplichtingen voor werkgever en werknemer
– Sanctioneren van re-integratieverplichtingen, poortwachterstoets

Deel 2 (op dinsdag 12 november): Het tweede en derde ziektejaar

– Arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA
– Arbeidskundige schatting
– Loonbetaling bij passende arbeid en loondoorbetaling na hernieuwde uitval
– Eigenrisico-dragen als werkgever
– Ontslag van de zieke werknemer en de WWZ

Het niveau van deze cyclus is post-academisch onderwijs. De doelgroep van deze cyclus is: advocaten, academisch geschoolde juristen en beoefenaren van een toegelaten vrij beroep. Het verdient de absolute voorkeur de gehele cyclus te volgen maar het is tevens mogelijk u op te geven voor één van beide middagen (met de kanttekening dat er op die middag verwezen zal worden naar de andere cursusmiddag).

Aantal punten

LET OP; U DIENT ZICH VOOR BEIDE MIDDAGEN AAN TE MELDEN OP HET AANMELDFORMULIER! U dient zich aan te melden voor beide middagen om 8 PO-punten NOvA (juridisch), 8 NEVOA-punten en 8 MfN-punten te verkrijgen (voor iedere cursusmiddag worden 4 PO-/NEVOA-/MfN-punten verkregen).

Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht.

PO
NEVOA

Over de docent(en)

Mevr. mr. M. (Martijn) Vaessen is advocate bij Sprengers Advocaten. Dit kantoor is al sinds 1974 gespecialiseerd in het arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, sociale zekerheidsrecht en ondernemingsrecht. Martijn staat zowel werknemers, uitkeringsgerechtigden als werkgevers bij. Naast haar werk als advocaat treedt zij geregeld op als docent bij o.a. OSR en Kluwer. Aan advocaten en andere juristen geeft zij derhalve regelmatig cursussen over het sociale zekerheidsrecht en arbeidsrecht.

Mevr. mr. A.A.W. (Annette) Terpstra is advocate bij Sprengers Advocaten. Annette houdt zich bezig met individueel arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht. Zij heeft uitgebreide ervaring in het voeren van procedures bij de bestuursrechter, kantonrechter en de Centrale Raad van Beroep. Ook staat zij vaak cliënten bij in procedures bij verschillende bestuursorganen, waaronder het UWV. Naast haar werk als advocaat treedt zij geregeld op als docent bij o.a. OSR, is zij gastdocent bij de Hogeschool Utrecht en geeft geregeld workshops aan beroepsbeoefenaren (o.a. bij de FNV).

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster