Bent u klaar voor de partneralimentatie?

Datum: December 10, 2019
Docent(en): mr. I. (Ingrid) Vledder en mr. A. (Ariane) Hendriks
Aanmelden

Wanneer

Datum cursus: December 10, 2019
Tijdstip: van 14:00 tot 17:15 uur
Kosten: € 150,- ex BTW

Waar

het Dominicanenklooster

Over de cursus

 

Het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie is op 21 mei jl. aangenomen door de Eerste Kamer en treedt naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2020 in werking. Het wetsvoorstel beperkt de duur van de partneralimentatie, met uitzonderingen voor bepaalde groepen alimentatiegerechtigden, en introduceert een nieuwe hardheidsclausule.

Wat houdt deze wet nu precies in? Welke uitzonderingen zijn er? En wat betekent deze wetswijziging voor de familierechtpraktijk? Alimentatiegerechtigden en alimentatieplichtigen doen er verstandig aan om nu goed te kijken wat een gunstig moment is om te scheiden. Dat betekent dat in sommige gevallen nog dit jaar een verzoek tot echtscheiding moet worden ingediend. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de hardheidsclausule en hoe advocaten hierop kunnen anticiperen.

De insteek van de cursus is praktisch. U kunt de opgedane kennis direct toepassen in uw eigen praktijk. Het niveau van de cursus is post-academisch.

Aantal punten

3 PO-punten, 3 NEVOA-punten en 3 MfN-punten.

Rechtsgebieden NOvA (art. 35b lid 2 Regeling op de advocatuur): Personen- en Familierecht

PO
NEVOA
MfN

Over de docent(en)

mr. I. (Ingrid) Vledder heeft zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Haar bijzondere interesse gaat uit naar partneralimentatie en kinderalimentatie. Zij is als redacteur alimentatie en familieprocesrecht verbonden aan de Kennisbank van Split-Online. Zij treedt regelmatig op in de media. Ook publiceert en twittert zij over het familierecht. Voordat zij advocaat werd heeft zij als rechterlijke ambtenaar in opleiding en bij Amnesty International gewerkt.

mr. A. (Ariane) Hendriks is sinds 2007 werkzaam als advocaat te Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en het civiele jeugdrecht en adviseert en procedeert uitsluitend op die rechtsgebieden. Ariane is lid van de vereniging Internationale Kinderontvoeringsadvocaten. Zij publiceert regelmatig blogs en artikelen over familierechtelijke onderwerpen, o.a. op de Kennisbank van Split-Online. Voordat Ariane advocaat werd, werkte ze als beleidsmedewerker Justitie en Asielbeleid bij de Tweede-Kamerfractie van de Socialistische Partij. Politieke ontwikkelingen rond het familierecht volgt zij nog steeds op de voet.

Meld u aan voor een van onze cursussen!

Onze cursussen worden gegeven in de prachtige en goed bereikbare Sassenpoort of het Dominicanenklooster